KRAJINA

Usporiadať podľa 
Výrobca 
Názov tovaru Cena
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo KRAJINA FTKR001
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo KRAJINA FTKR002
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo KRAJINA FTKR003
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo KRAJINA FTKR004
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo KRAJINA FTKR005
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo KRAJINA FTKR006
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo KRAJINA FTKR007
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo KRAJINA FTKR008
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK001
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK002
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK003
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK004
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK005
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK006
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK007
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK008
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK009
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK010
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK011
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK012
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK013
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK014
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK015
moderné fototapety
29,90 € img
Fototapeta na stenu + lepidlo Zadarmo SLOVENSKO FTSK016
moderné fototapety
29,90 € img

NÁVOD NA LEPENIE FOTOTAPIET

 

Materiál a náradie na lepenie fototapiet:

 

1. lepidlo na papierové foto tapety,

2. štetec na lepidlo,

3. valček na tapetovanie,

4. nádoba na prípravu lepidla,

5. rezák alebo nôž na papier,

6. ceruzka, pravítko, odmerka.

Odporúčame aby fototapety lepili minimálne dve osoby.

 

Príprava podkladu (steny) pre tapetovanie:

 

1. Steny je potrebné zbaviť nerovností. Neodporúčame lepiť tapetu na hrubozrnné omietky. Stena musí byť hladká a rovná.

2. Sadrokartónové steny, alebo steny, ktoré sú pokryté sadrovou omietkou, či iné savé povrchy ošetríme tak, aby sme ich zbavili pórov, ktoré by vsiakli lepidlo do seba a tým zabránili dôkladnému prilepeniu tapety na stenu.

3. Steny, ktoré sú maľované vyčistíme maliarskym mydlom a to smerom zdola na hor. Následne pretrieme steny brúsnym papierom , a tým docielime lepšie nanesenie lepidla.

4. Na steny , ktoré už tapetované boli použijeme prostriedky na odstránenie fototapiet. Následne pomocou hubky alebo štetky tapetu navlhčíme. Približne 15 minút po navlhčení odstraňujeme tapetu pomocou špachtle. Spravidla začíname smerom od hora dolu.

5. V prípade ak fototapety nalepujeme cez vypínače alebo zástrčky, je nevyhnutné vypnúť elektrický prúd a následne demontovať vypínače a prelepiť ich izolačnou páskou. Po nalepení tapety vyrežeme potrebný otvor.

6. Povrch pred nalepením fototapety musí byť čistý, suchý, adhézny, hladký bez nerovností, bez prachu a zbytkov farieb.

7. Prípravu podkladu je potrebné vykonať minimálne 24 hodín pred začatím samotného lepenia fototapety.

 

 

Príprava pre tapetovanie:

 

1. Pri nanášaní lepidla na tapetu je potrebné si vytvoriť dostatočný priestor na stole alebo na podlahe.

2. Pred samotným lepením foto tapety rozvinieme všetky časti tapety, aby sme zistili či nemajú nejaké chyby alebo deformácie. Dôležité je posúdiť či je správny motív, rozmer, správna farebnosť, ako aj či boli dodané všetky časti fototapety. Ak je tapeta z viacerých častí, je potrebné skontrolovať či na seba nadväzujú a či sú rovnakej farebnosti.

3. Lepidlo na fototapety je nevyhnutné pripraviť tak, ako je uvedené v návode určeným výrobcom.

 

Tapetovanie:

 

1. Na začiatku si vyberieme miesto, na ktoré budeme lepiť fototapetu. V prípade ak fototapeta obsahuje biely bezpečnostný okraj, je potrebné ho pred aplikáciou na stenu odstrihnúť. Pravítkom a ceruzkou si na stenu načrtneme línie okrajov fototapety.

2. Lepidlo na tapetu nanesieme štetkou alebo valčekom na nepotlačenú časť, pričom zbytočne dlho neprechádzame lepidlom cez fototapetu. Dodržiavame pri tom rovnaký čas (spravidla max. 1 minútu) na vsiaknutie lepidla na fototapetu.

!!! POZOR !!! Nanášame iba jednu vrstvu lepidla na danú plochu fototapety.

3. Fototapetu natretú lepidlom opatrne zložíme natretými stranami do vnútra na stred tak aby celá natretá plocha lepidlom bola zakrytá a tým bolo zabránené kontaktu so vzduchom čím sa zabráni rýchlemu vyschnutiu naneseného lepidla.

4. Pri zložení fototapety postupujeme opatrne, tak aby sme nevytvorili záhyby, ktoré by potom po nalepení bolo vidno. Ohnuté časti teda nezarovnávame, ale necháme ich ohnuté voľne. Rovnako dávame pozor, aby sme neohli rohy fototapety. Vždy treba mať na mysli, že fototapeta je papierová.

5. Prvý kus fototapety priložíme presne na označenú líniu. Venujeme tomu zvýšenú pozornosť, keďže od toho závisí celkové nalepenie fototapety. Rukami jemne pritláčame fototapetu do vtedy kým sa začne priliepať na stenu.

 

6. Následne valčekom pretierame fototapetu smerom od hora dole, a zo stredu von. Dávame pri tom pozor aby nevznikali vzduchové bubliny , a zároveň aby lepidlo vsiaklo rovnomerne. Môžu sa objaviť i menšie vzduchové bublinky, ktoré sa nedajú odstrániť valčekom. Tie by však mali zmiznúť po zaschnutí lepidla.

7. Pri viac časťových fototapetách postupujeme tak, že jednotlivé časti lepíme tesne vedľa seba. Pričom dbáme nato , aby vzory navzájom na seba nadväzovali. Pomocou handričky jemne odstránime zbytky lepidla.

8. !!! POZOR !!! Dôležité upozornenie. Keďže sa jedná o papierovú fototapetu, treba s ňou nanajvýš opatrne zaobchádzať. Nenaťahovať ju, aby sa neprederavila alebo neroztrhla, nepokrčiť ju alebo inač ju nepoškodiť neodborným alebo nepozorným použitím.

9. Časti fototapety, ktoré vyčnievajú odstránime za pomoci pravítka a rezáka či noža na papier.

 

Najčastejšie chyby, ktoré môžu nastať:

 

Ak necháme lepidlo pôsobiť na fototapete krátko, môžu vzniknúť väčšie vzduchové bubliny.

Ak lepidlo pôsobilo príliš dlho alebo bolo použité nevhodne môžu sa tapety v rukách rozchádzať.

Nedostatočná kontrola fototapety po doručení tovaru.

 

Dôležité UPOZORNENIE pre prípad reklamácie:

 

Po doručení je potrebné skontrolovať či:

- je dostatočná metráž pre plochu ,na ktorú chcem fototapetu použiť. Až potom fototapetu vybaľte z rolky.

- bol doručený správny vzor, rozmer či farebnosť.

- boli doručené všetky časti fototapety, a či jednotlivé časti na seba nadväzujú, ak sa jedná o tapetu z viacerých častí.

- nie je fototapeta po rozbalení roztrhnutá alebo pokrčená či inak poškodená.

Reklamovať sa dajú iba celé rolky fototapety v pôvodnom obale. Obal si uschovajte a nepoškoďte.

Reklamácia sa nevzťahuje na fototapety, ktoré už boli použité (nanesenie lepidla, nalepenie na stenu a podobne).

Za prípadné škody, ktoré by nastali pri použití tapety nezodpovedáme.

 

Pri lepení fototapety je potrebné dodržať stanovený pracovný postup a vhodné lepidlo pre fototapety.

ZWNiNzEzNz